Deze ATAM-bikers weektoer wordt georganiseerd van zaterdag 3 september t/m zaterdag 10 september 2022. De kosten voor deze 8-daagse reis bedragen € 1.165,- (duopassagiers: € 1.065,-) per persoon uitgaande van gebruik van een 2-persoons-kamer; gebruik van een 1-persoonskamer kost € 150,- extra.

Hierbij schrijf ik mij in voor de bovengenoemde toertocht.


    2-persoonskamer (standaard)1-persoonskamer (€ 140,- extra)

    De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van eventuele schade aan de motor, bagage, kleding of persoonlijk letsel welke is ontstaan door deelname aan deze toertocht. Deelnemer is tevens zelf verantwoordelijk voor door hem/haar veroorzaakte schade of ongeval of voor overtredingen van wettelijke (verkeers-)voorschriften.  Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoording.

    De deelnemer vrijwaart organisator Hulsebosch Motortravel en alle eventuele voorrijders voor aansprakelijkheid van derden i.v.m. door de deelnemer veroorzaakte schade. Betreffende deze schade zal geen beroep worden gedaan op gerechtelijke instanties.

    Verder is deelnemer bekend en akkoord met de volledige voorwaarden van Hulsebosch Motortravel. Een aanbetaling van € 300,- gelieve u z.s.m. over te maken op rek.nr. NL87 RABO 0103748040 van Hulsebosch Motortravel. Pas na ontvangst van de aanbetaling is de inschrijving definitief!  Het resterende bedrag dient uiterlijk op 19 juli 2022 op genoemde  rekening te zijn bijgeschreven.