Deze Voorjaarstoer 2024 wordt georganiseerd van zaterdag 18 mei t/m zaterdagdag 25 mei 2024. De bestemming is Wales en Zuid-Engeland. De kosten bedragen € 1.195,- p. persoon, uitgaande van gebruik van een 2-persoonskamer. Toeslag voor gebruik 1-persoonskamer (niet op de boot) bedraagt € 290,-.

Hierbij schrijf ik mij in voor bovengenoemde toertocht,


    2-persoonskamer (standaard)1-persoonskamer (€ 290,- 6 hotel overnachtingen)

    De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van eventuele schade aan de motor, bagage, kleding of per-soonlijk letsel welke is ontstaan door deelname aan deze toertocht. Deelnemer is tevens zelf verantwoordelijk voor door hem/haar veroorzaakte schade of ongeval of voor overtredingen van wettelijke (verkeers-)voorschriften.  Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoording.

    De deelnemer vrijwaart organisator Hulsebosch Motortravel en alle eventuele voorrijders voor aansprakelijkheid van derden i.v.m. door de deelnemer veroorzaakte schade. Betreffende deze schade zal geen beroep worden gedaan op gerechtelijke instanties.

    Verder is deelnemer bekend en akkoord met de volledige voorwaarden van Hulsebosch Motortravel.

    Een aanbetaling van € 300,- gelieve u z.s.m. over te maken op rek.nr. NL87 RABO 0103748040 van Hulsebosch Motortravel. Pas na ontvangst van de aanbetaling is de inschrijving definitief!  Het resterende bedrag dient uiterlijk op 2 april 2024 op genoemde  rekening te zijn bijgeschreven.